28 מרץ 2018

Layouts Never Looked So Good

0 תגובות

Go for a stunning Card layout or a sleek Classic look and make it yours. Whichever layout you choose, your forum’s sure to standout.

Card layouts are perfect for showing off images and a Classic layout is great for posts which are mainly text.

Newest Posts
  • See when people are active on your forum with real-time updates. It’s an easy way to follow the discussion and never miss a thing. Experience everything on your forum in real time! Wix Forum’s fun, live typing indicator lets you see when people are active in a discussion.
  • There’s no limit to how many categories you can create, so go wild - add as many as you want! Head to Settings > Categories to get started. Whether your forum discusses sports, business, products, services, or anything else, adding categories helps you organize discussions. Create a list of category discussions that are logical, relevant and easy for your forum members to follow.

שי בכר

052-8567136

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

פראם יוגה מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק. פראם יוגה מתחייבת כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו לקבל הצעת מחיר בגין מוצרי החברה. אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע של כל הגולשים אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.