top of page

'יוגי סאמר סקול'

קורסי הקיץ של פראם יוגה

בחודש יולי תוכלו להעשיר את עצמכם בקורסים קצרים בני 7 מפגשים, הכל בטהרת הדאנא

יוגה סוטרה 

שורה אחרי שורה

להבין לעומק את הטקסט העתיק המאגד בתוכו את תורת היוגה

טראנס פורמציה

'להוביל אותם פנימה'

פיתוח של מיומנויות הנחיית מדיטציה, הרפיה ויוגה נידרה

פראניאמה

להעמיק את הידע וההבנה 

במדע האזוטרי של ניתוב האנרגיה

bottom of page