28 מרץ 2018

Grow Your Audience

0 תגובות

Share your forum on social media so more people can find you. It’s a fast and easy way to get you more traffic.

Did you know that your forum visitors can share your posts in just a click? It’s easy to share a post on Facebook, Twitter & Google+.

Every share you get means more people can see great posts from your forum and you’re reaching a larger audience.

Newest Posts
  • Wix Forum is the perfect tool to connect with your site visitors, build a community & drive more traffic to your site! Have something to say? Click Create New Post to start your own discussion. What else can you do with your forum? Give it a catchy name, create unlimited categories and choose from beautiful layouts like Card or Classic. If your forum has lots of images, then a Card layout is the one for you! A Classic layout is perfect for long text discussions. Plus, both layouts look great on desktop and mobile. After you’ve picked your layout, customize it with stunning design features to make your forum look just right.
  • Take a minute to search out relevant keywords and add them to your posts. It’ll help get you found on search engines and drive more traffic to your site. Having an active forum is great for SEO! The more your contributors make comments and write posts, the more it will boost your visibility on search engines. So it’s always a good idea to search out keywords that are super relevant to the topics you post about.
  • Update your content regularly so there’s always something new. Share anything - stories, ideas, pictures & more. It’s a great way to hook your forum members and keep them coming back. One easy way to freshen up your content is by contributing new posts and comments to one of your existing discussions. This will keep the conversation going for longer and your existing members engaged in discussions which they’re already passionate about. Another way to add fresh content is to add additional discussion categories to your forum through time so there’s always something new for your community members to discuss.  

שי בכר

052-8567136

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

פראם יוגה מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק. פראם יוגה מתחייבת כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו לקבל הצעת מחיר בגין מוצרי החברה. אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע של כל הגולשים אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.