top of page

סדנאות אונליין, שעורים ופגישות

הופכים את היוגה לאישית

קורס מורי יוגה

 בניר צבי

לתרגל וללמוד בקבוצה יחודית את אומנות ומדע היוגה. 

קורס מקיף ומעמיק עם טובי המורים בארץ, בסוף הקורס תוענק למשתתפים תעודה של RYS.

Balance

מחוסר יציבות לייציבות

חקירה עצמית

צפו בשעור מקוון 

פתוח לרשומים באתר

Ganesh

הבהגווד גיטה

מפתחות לצפייה

צפו בשעור מקוון הנערך לכבוד יום 

כתיבת הגיטה

פתוח לרשומים באתר

Sunset Over New York City

כיצד לייצר תנאים לתרגול בחיי היום יום

צפו בשעור מקוון

פתוח רק לרשומים באתר

bottom of page